Pelikanen har återfått sin forna glans

Timblads-blogg-1-header

21373800071_1a7bf9b015_o

Nu står det klart, brf Pelikanen 5 på Katarina Ban­gata 13 – 15 från 1902, har återfått mycket av sin forna interiöra glans. Här har vi skapat varma, ele­ganta och välkomnande entréer och trapphus på de båda adresserna. ”Alla i huset är väldigt nöjda med resultatet”, berättar Anneli Hellberg i föreningens styrelse. Anneli, som är verksam i modebranschen, har varit väldigt aktiv i arbetet. Tillsammans har vi jobbat fram färgprover och testmålat för att hitta rätt nyanser. I entréhallen i nr 13 har vi återskapat den tidigare unika marmoreringen och entrén i nr 15 har fått en vacker inramning med Carrara–marmor som förebild. Ljust och vackert. De tidigare blåmålade lägenhetsdörrarna har fått en elegant mörkbrun ekådring. Totalt har ett 30­-tal dörrar målats i fastigheten.

 

 

 

21373793901_7a1bb5d43a_o

Det är Ralph Bergkvist och Johan Blomqvist som lagt grunden – slipat, spacklat och målat. Här har man även passat på att byta ut skadade snickerier. Jesper Eriksson har sedan fortsatt med dekormålning, ekådring och marmorering med ett enastående resultat som framgår av bilderna. –Det har varit fantastiskt trevligt och lätt att jobba med Timblads och man blir verkligen glad över att det finns så duktiga hantverkare idag”, säger Anneli. –Nu ska vi bara byta ut de båda entréportarna, specialbeställda ekportar med slipat glas, som ger en mer tidsenlig känsla, berättar Kjell Holmlin, projektledare på Timblads.